Guidosomeren

Inloggen
 

Tijdelijk niet beschikbaar

Mogelijk heeft u deze website al eerder bekeken. Inmiddels wordt er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe versie waardoor de huidige site niet meer actueel is en wij besloten hebben deze niet meer te tonen. Zodra de nieuwe site gelanceerd wordt, informeren wij daar via lokale media over. Verwachting is dat de nieuwe site begin mei actief is.

Het kan zijn dat u met een hulpvraag zit, zelf niet meteen de oplossing weet en via Guido bent gaan zoeken naar een antwoord. U kunt met vragen ook altijd terecht dorpsondersteuners en de cliëntondersteuners/ ouderenadviseurs van de KBO. Hij of zij luistert naar uw verhaal en zoekt samen met u naar een oplossing. Mocht er meer hulp nodig zijn, dan wijst de dorpsondersteuner en cliëntondersteuner/ ouderenadviseur u de weg. Daarnaast kunt u ook terecht bij team Zorg en Ondersteuning van de gemeente Someren.

Coördinator cliëntondersteuner en ouderenadviseurs KBO
Fons Hasselman
Email: fonshasselman@gmail.com
Telefoonnummer: 0493-492368

Dorpsondersteuner Someren-Heide
Ennie v.d. Boer
Email: dorpsondersteuning@someren-heide.nl
Telefoonnummer: 06-40434350

Dorpsondersteuner Lierop
Anita Hurkmans
Email: lieropbuurtondersteuning@live.nl
Telefoonnummer: 06-53668150

Team Zorg en Ondersteuning van gemeente Someren
Email: someren@peelgemeenten.nl
Telefoonnummer: 0493-494888

Digitaal
Mocht u toch graag digitaal informatie zoeken dan kunt u terecht op o.a. de volgende sites:
 

Website Organisatie
someren.nl Gemeente Someren
someren.smartmap.nl Digitale gemeentegids
regelhulp.nl Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Er is veel uitleg te vinden en linken naar organisaties.
Oniswelzijn.nl Onis, lokale welzijninstelling. Onis biedt o.a. ondersteuning aan mantelzorgers, vrijwilligers, statushouders, vluchtelingen. Ook regelt zij zaken als sociale alarmering, maaltijden en cursussen en trainingen.
Levgroep.nl Maatschappelijk werk in Someren.
cjgasten-someren.nl Centrum Jeugd en Gezin, informatie voor ouders en kinderen.
 
038-200x280.jpg